Natural Stat Trick
Login
Golden Knights   6
Stars   0
Final
VGK Wins 4 - 2
Golden Knights6Final0Stars
Corsi: 56, Fenwick: 44, Shots: 29, Scoring Chances: 31, High Danger Chances: 15, Expected Goals: 3.08
Corsi: 48, Fenwick: 38, Shots: 27, Scoring Chances: 26, High Danger Chances: 12, Expected Goals: 2.3
Corsi: 48, Fenwick: 38, Shots: 27, Scoring Chances: 26, High Danger Chances: 12, Expected Goals: 2.3
Corsi: 54.69, Fenwick: 42.63, Shots: 30.21, Scoring Chances: 29.33, High Danger Chances: 13.71, Expected Goals: 2.59
VGK Wins 4 - 2
Corsi: 53, Fenwick: 30, Shots: 23, Scoring Chances: 16, High Danger Chances: 3, Expected Goals: 1.31
Corsi: 45, Fenwick: 24, Shots: 18, Scoring Chances: 12, High Danger Chances: 3, Expected Goals: 1
Corsi: 45, Fenwick: 24, Shots: 18, Scoring Chances: 12, High Danger Chances: 3, Expected Goals: 1
Corsi: 37.15, Fenwick: 20.36, Shots: 15.39, Scoring Chances: 10.21, High Danger Chances: 2.47, Expected Goals: 0.85
Limited Report
Full Report
Series Report
Corsi
56
51.4%
48.6%
53
48
51.6%
48.4%
45
48
51.6%
48.4%
45
54.69
59.5%
40.5%
37.15
Fenwick
44
59.5%
40.5%
30
38
61.3%
38.7%
24
38
61.3%
38.7%
24
42.63
67.7%
32.3%
20.36
Shots
29
55.8%
44.2%
23
27
60%
40%
18
27
60%
40%
18
30.21
66.3%
33.7%
15.39
Scoring Chances
31
66%
34%
16
26
68.4%
31.6%
12
26
68.4%
31.6%
12
29.33
74.2%
25.8%
10.21
High Danger Chances
15
83.3%
16.7%
3
12
80%
20%
3
12
80%
20%
3
13.71
84.7%
15.3%
2.47
Expected Goals
3.08
70.2%
29.8%
1.31
2.3
69.7%
30.3%
1
2.3
69.7%
30.3%
1
2.59
75.3%
24.7%
0.85